ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บล็อกการคิดวิเคราะห์ ของนางสาวทิพวัลย์ พยัควัลย์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงค่ะ

Heal the world by Michael Jackson

HEAL THE WORLD

There's a place in your heart, and I know that it is love And this place could be much brighter than tomorrow And if you really try, you'll find there's no need to cry In this place you'll feel' there's no hurt or sorrow

There are ways to get there .If you care enough for the living . Make a little space, make a better place

*Heal the world make it a better place. For you and for me and the entire human race

**There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me.

If you want to know why, there's a love that cannot lie . Love is strong, it only cares for joyful giving if we try. We shall see in this bliss, we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living

Then it feels that always love's enough for us growing. So make a better world , make a better world

[ Repeat *,**]

And the dream we were conceived In will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life wound this earth crucify. It soul though it's plain to see this world is heavenly be God's glow

We could fly so high let our spirits never die in my heart. I feel you are all my brothers create a world with no fear. Together we'll cry happy tears see the nations turn. Their swords into plowshares

We could really get there if you cared enough for the living . Make a little space, to make a better place

[Repeat *,**,*,**]

[Repeat*,**,**,**]

You and for me (x11)

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ